E-MAIL

info@fondacijalejla.ba

Telefon

+387 61 850 030

O FONDACIJI

Fondacija Lejla Hairlahović-Hušić je nastavak ideje i misije koju je za svog života vodila Lejla.

Njena osobnost, život, postupci i djelovanja bila su inspiracija za pokretanje fondacije koja će nastaviti podržavati nauku, znanje i napredak.

Lejla Hairlahović-Hušić je insistirala na ulaganju u obrazovanje jer je “obrazovanje nešto što će dati potpuni okvir našem društvu i zajednici”, govorila je. Smatrala je da obrazovanje mora zauzeti mjesto koje mu pripada.

Voljela je ljude, historiju, toplu ljudsku riječ, humanitarni rad, prirodu, pravdu i pravednost.

Bavila se društvenim sjećanjem i identitetima.

Osnivanjem Fondacije sa njenim imenom želimo da je zadržimo u našim sjećanjima kao punu života, veselu i nasmijanu, a njenu viziju i misiju produžimo kroz pomaganje onima koji tragaju za znanjem.

Ovdje ćete kao i na našoj FB stranici moći pronaći sve potrebne informacije o načinima na koji i Vi možete da doprinesete radu Fondacije Lejla Hairlahović Hušić.

Fondacija Lejla Hairlahović – Hušić je osnovana sa osnovnim ciljem pružanja pomoći u školovanju, stručnom, sportskom, naučnom i/ili umjetničkom usavršavanju, te drugim oblicima podrške djeci i mladim ljudima.

Vjerujemo da će misiju koju je imala Lejla podržati i mnogi od Vas.

Ciljevi fondacije

Djelatnosti Fondacije

 • organizovanje donatorskih konferencija i drugih oblika prikupljanja donatorskih sredstava, izložbi, promocija, prezentacija, istraživačkih kolonija, simpozija, kongresa i okruglih stolova;
 • organizovanje i podupiranje naučno-istraživačkog i stručnog rada na teme značajne za ciljeve Fondacije;
 • poticanje organizovanja i razvoja udruženja značajnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije;
 • podupiranje privrednih projekata koji su u skladu sa ciljevima Fondacije;
 • organizovanje i sprovođenje edukativnih programa kroz radionice, seminare, predavanja, treninge i sl.;
 • organizovanje kulturnih događaja, javnih rasprava, izrada analiza i prijedloga za unaprijeđenje umjetnosti i kulture;
 • izdavačka djelatnost kroz publikovanje autorskih izdanja i prevoda (knjige, brošure, priručnici, časopisi i slično) na neprofitnoj osnovi;
 • priprema, izrada i publikovanje informativno-promotivnih materijala i drugih štampanih, audio i video zapisa koji su u skladu sa osnovnim ciljem i podupiru ostale aktivnosti Fondacije;
 • ostvarivanje kontakata sa drugim organizacijama u BiH i svijetu.
Djelovanje Fondacije dodatno se ostvaruje kroz aktivnosti u sljedećim oblastima i područjima:
 • Demokratska politička kultura – promicanje nenasilja i izgradnja mira; volonterstvo; promicanje društvene solidarnosti; poticanje participativne demokratije / sudjelovanja građana u odlučivanju; praćenje javnih politika i javno zagovaranje; razvoj civilnoga društva; razvoj lokalne zajednice; javno informisanje i mediji;
 • Socijalna djelatnost – socijalna pomoć i podrška, rješavanje socijalne inkluzije, podrška djeci i mladima; aktivnosti na prevenciji radikalizacije i govora mržnje, deradikalizaciji i spriječavanju pojava nasilnog ekstremizma, te ostale socijalne djelatnosti od interesa za djecu i mlade;
 • Ljudska prava – suzbijanje i zaštita od diskriminacije, ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne diskriminacije, zaštita prava djece i mladih; ostale djelatnosti u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava.
 • Obrazovanje, nauka i istraživački rad – odgoj i obrazovanje; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdravi načini života i očuvanje prirode; naučni i stručni rad i istraživački projekti;